FACUA.org
16
Inicio » 16 » Informes
La nostra estructura

FACUA.org - 6 - mayo de 2010
Enviar a un amigo
Imprimir
Corregir noticia
Ver en versión sólo texto


El màxim òrgan de govern de FACUA Catalunya és l'Assemblea General de Socis, que se celebra almenys una vegada a l'any. En ella, els socis aproven el programa d'activitats, els pressupostos, valoren els balanços d'activitats i econòmic de l'any anterior i, cada tres anys, trien a la Junta Directiva de l'Associació.

La Junta Directiva té, entre unes altres, les missions d'executar els acords adoptats en les assemblees generals, vetllar pel compliment de les fins estatutàries de l'Associació i elaborar les seves normes de funcionament. Es reuneix almenys una vegada cada quatre mesos.

JUNTA DIRECTIVA

President: 
José Luis Nueno Sanz

Vicepresident: 
Francisco Sánchez Legrán

Secretari General:
Gerard Hernández Roig

Tresorer: 
Pere Hernández Sánchez

Vocals:  
Rosa Maria Losa Alastruey
Judith Pizarro Castellnou
Máximo Juan Blanco Berga
Marta Alzina Carreró
Tania Martín López
Jordi Juan Arnal
Fernando Oria Gómez
Isidre Puig Bunich