Davant el Banc d'Espanya i els ministeris d'Economia i Sanitat

FACUA denuncia a 13 bancs per plantejar traves per presentar reclamacions per clàusula terra

Més de 21.000 hipotecats s'han unit ja a la plataforma de l'associació per batallar pels seus diners.

FACUA denuncia a 13 bancs per plantejar traves per presentar reclamacions per clàusula terra

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a tretze bancs per irregularitats relacionades amb el reial decret llei sobre les clàusules sòl aprovat el gener passat, en gairebé tots els casos per posar traves als usuaris per recepcionar-les les seves reclamacions a través de la via extrajudicial imposada en la norma.

FACUA ha denunciat a les entitats davant el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) del Ministeri de Sanitat. Els bancs imposen als consumidors la realització d'una sèrie d'actuacions que dificulten el seu dret a reclamar i que no es troben exigides en la normativa vigent. Es tracta de Bankia, Caixabank, NCG Banco, Banca March, Banc Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banc Mare Nostrum (BMN), Banc Camins i Espanya Duero.

L'associació adverteix que els bancs no només han gaudit dels fins a quatre mesos de treva per a la interposició de demandes judicials que els ha regalat el reial decret llei pactat per PP, PSOE i Ciutadans, sinó que molts d'ells estan intentant ampliar-los rebutjant la tramitació de reclamacions enviades directament pels usuaris o per mitjà d'associacions de consumidors i despatxos d'advocats.

Les primeres denúncies van ser presentades per FACUA fa ja dos mesos i mig, sense que el Banc d'Espanya, Aecosan ni el Ministeri d'Economia li hagin anunciat ni comunicat públicament l'adopció de mesures per fer front a les irregularitats de les entitats financeres.

Per la seva banda, les comunitats autònomes segueixen sense anunciar sancions contundents contra la banca tant per haver incorregut en el macrofrau de la clàusula terra, el que va motivar les denúncies de FACUA contra una vintena d'entitats fa ja quatre anys, ni per les negatives a retornar tots els diners als usuaris.

Únicament accepten formularis de les mateixes entitats

En gairebé tots els casos denunciats, els bancs es neguen a acceptar la tramitació de reclamacions que no hagin estat redactades a través dels formularis que ofereixen a les seves oficines. Així, obliguen els usuaris a acudir a ells personalment encara que visquin en localitats on no compten amb sucursals -en molts casos a causa del tancament massiu d'oficines- o es tracti de persones grans, malaltes o amb discapacitats que els dificulten o impossibiliten desplaçar-se.

A més, en exigir que es facin a través de formularis de les mateixes entitats, aquestes provoquen que el consumidor vegi limitada l'extensió de la seva reclamació i, conseqüentment, els fets i la fonamentació jurídica que desitgi plasmar en aquesta.

En la seva denúncia, FACUA adverteix que el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, no limita els mitjans que pot utilitzar el consumidor per presentar les reclamacions. En fer-ho, els bancs estan vulnerant el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que en el seu article 21 estableix que s'ha de facilitar la interposició de reclamacions per escrit a través de dos procediments: el primer és una adreça postal i el segon, a triar per l'entitat, un correu electrònic o un número de fax.

La Caixa ofereix tornar només el cobrat des de maig de 2013

La Caixa està emetent propostes d'acord extrajudicial en què es recull que només tornarà les quantitats cobrades per l'aplicació de la clàusula sòl amb posterioritat a maig del 2013 i que el consumidor es troba davant d'una solució definitiva no objecte de recurs. A l'entitat s'han lliurat formularis de reclamació on es pretén fer creure als usuaris que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) encara no ha dictat la sentència -datada el passat desembre- en què estableix la retroactivitat total a la devolució dels diners defraudats.

Bankia, Banca Pueyo, BMN, Caixabank, Espanya Duero, Popular i Sabadell no admeten els escrits de reclamació remesos pels usuaris als departaments habilitats per aquestes entitats per tramitar els casos de clàusula terra. Així, exigeixen que es presentin personalment a una oficina de l'entitat a través de l'emplenament d'un formulari de reclamació propi.

Pel que fa a Laboral Kutxa, després de la recepció de l'escrit de reclamació en el seu servei d'atenció al client, exigeix que el consumidor es dirigeixi personalment a una sucursal per poder acollir-se al procediment extrajudicial estableix el Reial decret llei. Per la seva banda, Banc Camins exigeix a l'afectat que aporti còpia de l'escriptura de constitució de la hipoteca, malgrat que es tracta d'un document de què disposa la mateixa entitat.

En els casos en què accepta la devolució dels diners defraudats amb la clàusula sòl, Banco Pastor ho condiciona al fet que els usuaris renunciïn a reclamar per qualsevol altra irregularitat que pugui contenir la seva hipoteca. Per la seva banda, Popular inventa en les respostes a les reclamacions tramitades per FACUA que no les accepta perquè no estan individualitzades. NCG Banco retorna els interessos legals comptats a partir del 21 de desembre de 2016, en lloc de calcular-los a partir dels successius cobraments fraudulents per l'aplicació de la clàusula sòl.

En el cas de Credifimo, el formulari que insta omplir per reclamar els diners contempla que el consumidor autoritza a l'entitat a sol·licitar la suspensió de qualsevol procediment judicial que pogués trobar-se en tràmit. Finalment, Banca March rebutja la devolució dels diners al·legant un motiu de significat desconegut: "negociat blindatge".

Més de 21.000 hipotecats a la plataforma de FACUA

Més de 21.000 hipotecats s'han unit ja a la plataforma de FACUA per assessorar-se sobre com reclamar els diners de la clàusula sòl i el cobrament abusiu de les despeses de formalització de les seves hipoteques, a través del web FACUA.org/hipotecastrampa. Els equips jurídics de l'organització tenen oberts milers d'expedients de reclamació, que en el cas de la clàusula terra estan plantejant als bancs a través del sistema extrajudicial estableix el Reial decret llei.

FACUA ha començat ja a interposar demandes judicials en els casos en què les entitats financeres s'estan negant a retornar tots els diners -més els interessos legals- cobrat tant per la clàusula sòl com per la formalització de les hipoteques.