Davant la CNMC i l'autoritat de consum de Catalunya

Gas Natural comunica als seus clients que els canviarà la seva tarifa regulada de gas per una altra un 15% més cara

FACUA presenta denúncies davant les autoritats de Competència i Consum. La companyia fa servir il·legalment les dades dels usuaris de la seva comercialitzadora de tarifa regulada per al transvasament al mercat lliure.

Gas Natural comunica als seus clients que els canviarà la seva tarifa regulada de gas per una altra un 15% més cara

Quàdruple frau massiu de Gas Natural Fenosa. FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat el grup energètic per usar il·legalment les dades dels usuaris de la seva comercialitzadora de mercat regulat de gas per recomanar-los altres tarifes, que en realitat són un 15% més cares. En les cartes enviades als seus clients, els assegura a més que farà el canvi automàticament i indica que si no ho volen, han de comunicar-ho a la companyia.

FACUA ha denunciat les irregularitats davant les autoritats de Competència i Consum. D'una banda, ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que obri expedient sancionador per haver-se fet servir il·lícitament la base de dades de clients amb tarifa regulada per a publicitar les tarifes d'una altra comercialitzadora del grup. Això la posiciona en una situació d'avantatge competitiu en relació amb la resta de companyies de mercat lliure, el que representaria una infracció de l'article 3 de la Llei 15/2017, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, consistent en el falsejament de la lliure competència. Pràctiques similars van donar origen el juny passat a l'obertura d'un expedient sancionador de la CNMC a Gas Natural Fenosa i Endesa.

Els altres tres fraus, consistents en oferir de manera enganyosa tarifes que inflen els rebuts, ometre-hi els impostos perquè semblin més baixes i anunciar la modificació unilateral dels contractes sense el consentiment exprés dels usuaris, han estat denunciats per FACUA davant diverses autoritats de protecció al consumidor. Entre elles, l'Agència Catalana de Consum, en tenir el grup Gas Natural Fenosa la seva seu social a Catalunya.

"La modalitat de tarifa que et recomanem" ... un 15% més cara

"Veient que el teu consum aproximat de gas és de 2.397 kWh, la modalitat de tarifa que et recomanem és la Tarifa Estable Economy". Aquest és el text que apareix en una de les cartes remeses per Gas Natural Serveis SDG als usuaris de la comercialitzadora del grup que aplica les tarifes de mercat regulat, Gas Natural SUR SDG. En la comunicació s'observa que aquesta empresa no només ha facilitat a la seva filial els noms i adreces dels seus clients, sinó també les dades relatives al seu consum.

Les tarifes recomanades en les cartes són considerablement més cares que les de mercat regulat (TUR) vigents en l'actualitat, de les que Gas Natural no informa a les cartes per evitar que els usuaris s'adonin del parany. Així, el preu fix mensual de la Tarifa Estable Economy amb els impostos inclosos és de 6,05 euros, un 15,9% per sobre dels 5,22 euros que s'apliquen amb la TUR. Pel que fa a la tarifa pel consum, els 7,39 cèntims per kWh de l'oferta de mercat lliure és un 14,6% més cara que els 6,45 cèntims / kWh que s'apliquen en el mercat regulat.

¿Canvi sense el consentiment dels usuaris?

"Aquests preus i el seu descompte associat s'aplicaran a partir de la pròxima renovació", indiquen les cartes, que reben els clients uns mesos abans de la pròrroga que cada any es produeix de forma automàtica en els seus contractes de mercat regulat. Gas Natural adverteix que si no es vol el canvi de tarifa -i de companyia-, cal reclamar-lo per telèfon: "Si tinguessis dubtes o la tarifa proposada no fos del teu interès i volguessis mantenir la tarifa actual, pots trucar-nos", assenyala al final del seu comunicació als clients.

A més, en la informació que ofereix sobre les tarifes, la comercialitzadora no inclou ni el 21% d'IVA ni l'impost especial d'hidrocarburs, 0,234 cèntims per cada kWh consumit. Es tracta d'una altra pràctica prohibida per la legislació, concretament per l'article 60 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que obliga a facilitar "el preu total, inclosos tots els impostos i taxes" en la publicitat i informació comercial.

Així mateix, la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial assenyala en el seu article 5 que "es considerarà deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, sent susceptible d'alterar el seu comportament econòmic", quan incideixi, entre altres aspectes, en "el preu o la seva manera de fixació, o l'existència d'un avantatge específic respecte al preu".

I l'article 27 de l'esmentada norma assenyala que "igualment es consideraran deslleials per enganyoses les pràctiques que transmetin informació inexacta o falsa sobre les condicions de mercat o sobre la possibilitat de trobar el bé o serveis".