El 79% dels seus ingressos va provenir de les quotes dels seus socis de ple dret

FACUA Catalunya publica la seva 'Memòria 2016'

Va finalitzar l'últim any amb 20.005 socis i 4.110 consultes i reclamacions tramitades. Automoció i telecomunicacions van liderar com a sectors més denunciats pels consumidors.

FACUA Catalunya publica la seva 'Memòria 2016'

FACUA Catalunya va finalitzar 2016 amb un total de 4.110 consultes i reclamacions tramitades i 20.005 socis. Són dues de les dades recollides en la seva memòria anual.

La Memòria 2016 de FACUA Catalunya pot descarregar-se a FACUA.org/memoria2016catalunyacat. S'hi inclouen entre altres, dades dels comptes de l'associació, informació que cada any està a disposició dels seus socis i es lliura a les autoritats de protecció al consumidor.

Entre altres continguts, el document recull un balanç de les campanyes desenvolupades per FACUA Catalunya durant 2016, consultes i reclamacions tramitades, activitats formatives, publicacions i els comunicats de l'associació.

Socis

FACUA Catalunya va tancar l'exercici amb 2.953 socis de ple dret a tota la comunitat, que aporten una quota anual, i 17.052 socis adherits, que no abonen quota. Unes xifres clarament satisfactòries que reflecteixen que l'associació continua sent una organització atractiva i útil per als consumidors de Catalunya. De fet, l'associació va incrementar els seus socis respecte a l'any 2015 en 1.692, un 8,5%.

La tasca d'augment de l'afiliació es veu reflectida també a la capital, ja que només a Barcelona, ​​FACUA Catalunya va acabar l'any amb un total de 6.588 associats, dels quals 1.041 són de ple dret i 5.547 adherits. Unes xifres superiors a 434 socis (6,6% més) a les obtingudes en acabar l'exercici 2015.

Consultes i reclamacions

Al llarg de l'any, van ser ateses 4.110 consultes i reclamacions de consumidors catalans que van visitar l'oficina de FACUA Catalunya al carrer Còrsega número 621, van contactar telefònicament o mitjançant el portal FACUA.org. Van ser 2.873 consultes i 1.237 reclamacions obertes pel seu equip jurídic per defensar els seus associats.

El sector de l'automoció va desbancar les telecomunicacions del primer lloc del rànquing amb un 74,2% de les reclamacions. Les telecos, en un allunyat segon lloc, van obtenir un 8,5%, mentre que l'energia es va col·locar en el tercer lloc de les reines del frau amb un 3,6% i els transports, en quart lloc, amb un 3,2%.

FACUA Catalunya va dur a terme durant 2016 una intensa activitat d'informació i ajuda als consumidors en les seves consultes i reclamacions que va suposar només a la capital l'atenció de 1.233 consultes i 403 denúncies dels usuaris. L'associació va realitzar durant 2016 una àmplia campanya informativa i d'afiliació dels usuaris a la capital, subvencionada per l'Ajuntament de Barcelona, ​​que va consistir a assessorar els consumidors i el foment de la seva afiliació al local de FACUA Catalunya, així com la realització de campanyes formatives i informatives sobre diversos temes de consum, a través de fullets i altres publicacions. Així mateix, l'associació va mantenir una gran presència en els mitjans, tant locals com de la comunitat, per informar sobre els drets dels usuaris davant els abusos de les empreses dels diferents sectors.

Comptes

FACUA Catalunya va tenir uns ingressos totals de 144.499 euros i unes despeses de 114.264 euros. El 74,8% dels ingressos de l'associació va provenir de les quotes dels seus socis de ple dret, 108.050 euros. En 2016, la quota anual familiar era de 60 euros, que els nous socis abonen prorratejada en funció del nombre de mesos que resten per finalitzar l'any, i la quota d'alta de 27 euros. Tots els membres de la família residents al mateix domicili poden ser socis plens abonant l'esmentada quota.

En 2016, el 20,0% dels ingressos de l'associació prové del finançament de programes en defensa dels consumidors per part d'administracions públiques, 28.895 euros.