FACUA denuncia Naturhouse per una publicitat enganyosa que promet "perdre 2 quilos en 2 dies"

L'associació ha demanat a l'Agència Catalana del Consum que sancioni l'empresa per l'anunci d'un pack de productes d'aprimament.

FACUA denuncia Naturhouse per una publicitat enganyosa que promet
Imatge: Europa Press / FACUA.

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Naturhouse per publicitat enganyosa en un pack de productes d'aprimament que promet als usuaris "perdre dos quilos en dos dies". La denúncia ha estat interposada davant l'Agència Catalana del Consum, ja que és en aquesta comunitat on l'empresa té la seva seu social.

L'associació demana que se sancioni Naturhouse en entendre que comercialitzar un producte atribuint unes propietats "quasi miraculoses" pot incidir directament sobre la salut dels consumidors, i recorda que el Reial Decret 1907/1996 estableix la prohibició de qualsevol tipus de publicitat "que atribueixi a productes alimentaris destinats a règims dietètics o especials, propietats preventives, curatives o altres diferents de les reconegudes a aquests productes".

A més, la Llei general de publicitat considera com "publicitat il·lícita" tota aquella que "infringeixi el que disposa la normativa que reguli la publicitat de determinats productes", en aquest cas, el RD 1907/1996.

Imagen de la publicidad de Naturhouse

 

De la mateixa manera, la Llei del Codi de Consum de Catalunya recull en l'article 211-3 que la publicitat "s'ha d'ajustar als principis de veracitat i objectivitat, i no han de contenir informació que pugui induir a confusió". Aquesta mateixa normativa estableix com infracció per frau o engany oferir béns per mitjà de publicitat "atribuint-los qualitats o característiques que indueixin o puguin induir a error".

Per tot això, FACUA ha demanat a l'Agència Catalana del Consum que iniciï un expedient sancionador contra Naturhouse, ja que atribuir-li a un producte la capacitat de fer perdre "dos quilos en dos dies" pot portar a confusió als consumidors i suposar un cas de publicitat enganyosa.