Tarragona, Vitòria i Sant Sebastià són les ciutats més cares per agafar un taxi de les 52 analitzades per FACUA

La ciutat catalana repeteix per tercer any com la que té els preus més alts. Gairebé la meitat de municipis han pujat les seves tarifes en 2018, després de diversos anys en què no van aplicar cap increment.

Tarragona, Vitòria i Sant Sebastià són les ciutats més cares per agafar un taxi de les 52 analitzades per FACUA

Tarragona, Vitòria i Sant Sebastià són les ciutats espanyoles amb les tarifes de taxi més cares el 2018, segons l'estudi que FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat comparant els preus d'aquest servei en un total de 52 ciutats. La ciutat catalana repeteix per tercer any consecutiu com el municipi amb el servei de taxi més car. A l'extrem oposat se situen Arrecife, Las Palmas de Gran Canària i Ceuta. A la península, Cadis torna a repetir com la ciutat en la qual les tarifes vigents del taxi són més barates (vegeu taules).

L'estudi compara sistemes tarifaris complexos i molt diferents entre si. Si s'analitza, per exemple, el preu del quilòmetre durant l'horari diürn, Barcelona seria la ciutat més cara, mentre que durant la nit seria Pontevedra. Les Palmes de Gran Canària i Arrecife tindrien el preu més barat a qualsevol hora. Hi ha, però, molts altres factors, com la baixada de bandera, la carrera mínima o tarifes especials en festius i caps de setmana, que afecten el preu final.

Per aquesta raó, FACUA ha basat el seu estudi en la simulació de nou recorreguts diferents a cada ciutat, a partir de les dades oficials amb les tarifes vigents en cadascuna de les ciutats incloses en l'estudi. En aquest sentit, s'ha calculat i assignat una puntuació al preu d'un recorregut d'un quilòmetre (o la carrera mínima tarifada a cada ciutat), un altre de cinc i un altre de deu quilòmetres, en horari diürn, nocturn i de cap de setmana, sempre dins de la tarifa urbana vigent en cada ciutat.

Així, l'import mitjà d'aquests nou recorreguts costaria a Tarragona gairebé el doble del preu que tindria a Arrecife. La diferència és del 93,75%.

Segons aquest estudi, Tarragona és la ciutat, amb 84 punts (d'un màxim de 90), on el taxi és més car i Arrecife, amb 3 punts, a causa de tenir els imports més baixos de les 52 ciutats, la més barata. En aquesta classificació, a Tarragona el segueixen Vitòria (69 punts), Sant Sebastià (66 punts), Girona (62 punts), Càceres (53 punts), Lleida (53 punts), Sòria (49 punts), Pamplona (48 punts), València (46 punts), i Barcelona (45 punts). Amb 42 punts estan Àvila, Lleó i Múrcia, mentre que hi ha dotze ciutats amb 41: Madrid, Alacant, Palència, Segòvia, Valladolid, Pontevedra, Salamanca, Burgos, Gijón, Oviedo, Ourense i Sevilla.

A l'extrem oposat, després Arrecife apareixen Les Palmes de Gran Canària (7 punts), Ceuta (12), Cadis (19), Jaén (22), Almeria (24), Huelva (25), Melilla (25) i Saragossa (28). Segueixen Conca i Palma de Mallorca amb 29 punts les dues, Albacete i A Corunya amb 33, Vigo (34), Ciudad Real (35), Còrdova (36), Màlaga, Santander i Logronyo amb 37 punts i Badajoz i Granada amb 39. Amb 40 punts hi ha sis ciutats: Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Castelló, Zamora i Lugo.

Gairebé la meitat de les ciutats pugen les seves tarifes respecte a 2017

De les 52 ciutats analitzades en l'estudi de FACUA, en 22 d'elles ha existit alguna pujada en els preus de les tarifes respecte a l'any passat. A més, en moltes de les ciutats la modificació ha estat generalitzada, mentre que en alguns casos concrets, com Àvila, Salamanca o Zamora, no s'ha produït en tots els aspectes.

La major pujada en el preu de la carrera mínima s'ha registrat a Logronyo, amb una pujada del 31,28%. En 2017 costava 3,05 euros, mentre que per al present any, el preu s'ha establert en 4 euros. Burgos, Salamanca i Melilla són les tres següents ciutats amb major pujada. En (ambdues) costa un 6,25% més que el 2017. De tenir un preu 3,20 euros l'any passat, ara a les dues ciutats té un preu de 3,40.

El preu de la cursa mínima en horari diürn ha pujat també a Toledo (4,11%), Vitòria (3,13%), Vigo (2,82%), Barcelona (2,38%), Girona (2,17%), Lleida (1,81%), Jaén (1,68%), Còrdova (1,55%), Sevilla (1,39%), Santander (1,25%), i a Gijón i Oviedo (0, 96%).

La pujada no només de la carrera mínima sinó també del preu per quilòmetre influeix igualment en el que li costa a l'usuari agafar un taxi. En aquest sentit, el 2018, Melilla ha estat la ciutat on aquest paràmetre ha experimentat un major creixement percentual en els trajectes diürns. De 0,80 euros que costava el 2017, ara té un preu de 0,85, un 6,25% més. El segueixen Vigo, amb una pujada del 3,16%, i Girona (3,13%).

En el tram nocturn, Melilla ha experimentat la mateixa pujada que durant el dia, amb el que és igualment la ciutat on més ha crescut percentualment el preu, un 6,25% més que el 2017. En segon lloc, Girona (3,13 %) i en tercera posició, Vitòria amb una pujada del 3,12%, de 1,27 cèntims a 2.017-1,31 aquest any.Atenent als tres trajectes tipus que ha analitzat FACUA, carrera mínima-cinc i deu quilòmetres, s'extreu que la ciutat amb una major pujada generalitzada en els seus preus ha estat Vitòria, on agafar el taxi costa ara un 7,64% més que en 2017. A molta distància el segueix Vigo, amb una pujada del 3,18%.

Carrera mínima

Si es considera com a paràmetre la carrera mínima que totes les ciutats contemplen per al seu servei de taxi, Sant Sebastià, Lleida i Pamplona són les que la tenen més cara. Les capitals gallegues de Lugo, Ourense i Pontevedra, així com Barcelona, són les que tenen, per contra, la carrera mínima més barata, segons l'estudi.

En l'actualitat, utilitzar el taxi a Sant Sebastià, costa, com a mínim, 5,33 euros, que és el que val la carrera mínima en horari diürn a la capital de Guipúscoa, la més cara per setè any consecutiu. A la nit, el servei és a partir d'6,18 euros. Per contra, a Lugo la carrera mínima costa 1,88 euros de dia i només 2,55 euros la nit. En horari nocturn, però, Barcelona és la ciutat en la qual el servei és més econòmic: la carrera mínima, tant de dia com de nit, costa només 2,15 euros.

Durant el dia, el preu mitjà de la carrera o percepció mínima en les 52 ciutats analitzades és de 3,43 euros, cosa que representa un pujada, respecte a l'any passat, l'1,36%. A la nit, la mitjana és de 4,40 euros, un 0,48% més que el 2017. Les diferències entre la carrera mínima més baixa i la més alta arriben a ser del 183,40% durant el dia i l'187, el 63% a la nit.

Preu per quilòmetre

L'estudi de FACUA xifra el preu mitjà per quilòmetre (o temps d'espera equivalent) en el servei de taxi de totes les ciutats analitzades en 0,92 euros durant el dia i en 1,14 euros la nit. Atenent a aquest paràmetre, Barcelona amb 1,13 euros, Castelló (1,12 euros) i Santa Cruz de Tenerife (1,10 euros) són els municipis on el preu del quilòmetre és més car. Per contra, Arrecife i Les Palmes de Gran Canària són, amb 0,63 euros, les més barates durant el dia.

A la nit, les dues ciutats canàries mantenen el mateix preu, sent igualment on el quilòmetre té menor cost, mentre que en les més cares se situen Pontevedra (1,40 euros), Lugo (1,39 euros), i novament Barcelona, amb 1,33 euros, Les diferències de preu, en aquest punt, varien fins a un 107,31% durant el dia, i un 121,75% a la nit.

Baixada de bandera

La baixada de bandera és el preu que costa simplement aturar un taxi per utilitzar els seus serveis. És una quantitat que se suma al cost del recorregut segons el preu per quilòmetre. Encara que en algunes ciutats, com les Canàries, Bilbao o Vitòria, per exemple, està en desús en favor d'una carrera mínima, que inclou en el preu el recorregut d'una determinada distància.

El preu mitjà de la baixada de bandera (on no existeix com a tal, s'ha ponderat en funció de la carrera o percepció mínima prevista en les tarifes oficials), se situa en 1,85 euros durant el dia i 2,48 euros per la nit.
Així, Sant Sebastià repeteix com la ciutat que tindria la baixada de bandera més cara per el dia (4,19 euros) i Tarragona a la nit (4,70 euros). Per contra, a Ceuta només val 0,90 euros de dia ia Castelló, 1,20 euros en l'horari nocturn.

Serveis amb preus fixos

FACUA reclama un any més que les tarifes dels taxis deixin d'incloure suplements o preus fixos per als recorreguts amb origen o destinació en llocs com estacions d'autobusos, trens, ports o aeroports, atès que no hi ha una major qualitat del servei que justifiqui el increment dels preus. L'associació recorda que es tracta de punts d'afluència regular, de manera que l'existència de suplements injustificats resulta perjudicial per als usuaris que acudeixen a aquests llocs.

Així mateix, l'associació critica l'aplicació de tarifes especials durant determinats horaris del cap de setmana, que incrementen el preu de la tarifa nocturna o amb una tarifa específica, com passa a Bilbao, Barcelona, Granada, Pamplona, Sant Sebastià i Sevilla. En el cas de Còrdova, hi ha un increment del 25% sobre la tarifa nocturna.

FACUA insisteix que no hi ha justificació per encarir aquest servei durant els caps de setmana, ni diferència amb el que s'ofereix durant la setmana com perquè es justifiqui l'increment. D'acord amb l'estudi de FACUA, en 11 de les 52 ciutats analitzades (21,15%) s'apliquen tarifes especials o suplements durant determinades hores i dies en els caps de setmana.

Viatges a l'aeroport

Moltes de les ciutats analitzades en l'estudi de preus de taxi de FACUA inclouen suplements per als trajectes amb origen en aeroports, estacions de trens i autobusos o zones portuàries. En el cas dels aeroports, a més, algunes ciutats inclouen en les seves tarifes trajectes mínims o preus fixos. És el cas de Sevilla, que té com a import fix 22,35 euros en tarifa de dia i 24,92 en tarifa de nit. La tarifa pot arribar als 31,14 euros els dies de Setmana Santa i Fira.

Així mateix, Barcelona i Badajoz tenen un import mínim de 20 euros (aplicat a les sortides des de l'aeroport). A Màlaga, agafar un taxi des de l'aeroport costa com a mínim 15,2 euros en la tarifa de dia i 19 euros en tarifa de nit.

A Madrid hi ha una tarifa fixa de 20 euros per als viatges amb origen o destinació a l'aeroport que no excedeixin els 10 quilòmetres, a partir d'aquest moment cada quilòmetre tindrà un cost addicional segons la tarifa vigent. A més, si el trajecte fos fins a l'àrea interior de la M-30, el cost és de 30 euros.

Metodologia

L'estudi de FACUA considera tarifa de dia a la qual s'aplica generalment de dilluns a divendres no festiu des de les 6:00 o 7:00 hores, segons la ciutat, fins a les 22:00 o 23:00 hores. La tarifa nit i festius abasta la resta d'hores dels dies laborables, els diumenges, festius així com determinades hores dels dissabtes o el dia complet.