La CNMC obre expedient a Adidas Espanya per la possible prohibició de la venda online a franquiciats

L'organisme considera que podrien haver existit pràctiques restrictives de la competència, a més d'imposar obligacions "desproporcionades" a aquestes empreses.

La CNMC obre expedient a Adidas Espanya per la possible prohibició de la venda online a franquiciats

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat l'obertura d'un expedient sancionador per possibles pràctiques restrictives de la competència contra Adidas Espanya.

Aquestes pràctiques haurien consistit a incloure clàusules en els contractes aplicables a alguns dels seus franquiciats que podrien ser restrictives de la competència, en prohibir determinats tipus de venda, com la venda online i les vendes creuades, i imposar obligacions de no competència que, segons el parer de la CNMC, podrien ser "desproporcionades".

Així mateix, Adidas podria haver fixat, indirectament, els preus de revenda de les seves franquiciades segons ha informat aquest dijous l'organisme presidit per José María Marín Cremada.

Les conductes analitzades tenen origen en una denúncia. A partir d'aquesta, la CNMC va iniciar una informació reservada i posteriorment una recerca amb la finalitat de determinar, amb caràcter preliminar, si existien circumstàncies que justifiquessin la incoació d'un expedient sancionador.

A la vista de la informació disponible i de la documentació recaptada en el marc de les actuacions realitzades, la CNMC considera que hi ha indicis racionals de l'existència de conductes prohibides pels articles 1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) i en l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

La CNMC ha recordat a les parts el "deure reserva i confidencialitat" al que estan obligades d'acord amb l'article 43 de la Llei de Defensa de la Competència. Tal obligació de discreció està dirigida a protegir el procés de recerca i de resolució de l'expedient sancionador.

La incoació d'aquest expedient no prejutja el resultat final de la recerca. S'inicia així un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC.