Sabadell torna 800 euros a una sÚcia de FACUA per 21 reclamacions de descoberts que mai li va fer

Li va estar aplicant les comissions al llarg de quatre anys malgrat que en cap dels casos es va posar en contacte amb ella.

Sabadell torna 800 euros a una sÚcia de FACUA per 21 reclamacions de descoberts que mai li va fer

Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, Banc Sabadell ha tornat 786 euros a una usuària a la qual durant quatre anys va estar cobrant comissions per reclamacions de descoberts que mai li va realitzar.

Maria G. F., resident a Astúries, va formalitzar el desembre de 2015 un contracte de compte amb Banc Sabadell en la modalitat "Estalvi Expansión". Recentment, va descobrir que l'entitat li havia fet fins a 21 càrrecs, d'entre 35 i 39 euros, amb el concepte de "comissions per reclamació de descobert".

La usuària va decidir llavors anar a una oficina del Sabadell per conèixer a què es devien aquests càrrecs. Allà el van informar que el cobrament d'aquestes comissions corresponia a les despeses que l'entitat havia afrontat per reclamar a la usuària el pagament de les quantitats degudes. Maria, però, va negar que el banc s'hagués posat en cap moment en contacte amb ella.

Davant la negativa del Sabadell de tornar les quantitats que havien estat cobrades de forma indeguda, Maria va anar a FACUA perquè l'ajudés a tramitar una reclamació contra l'entitat.

Així, l'equip jurídic de l'associació va constatar que en les condicions del mateix contracte apareixia l'existència d'una comissió "per la gestió personalitzada de reclamacions efectivament realitzades per al reemborsament de posicions deutores", fet que Maria va assegurar que no s'havia produït.

L'associació va advertir al banc que en la memòria del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya es recomana com a bona pràctica bancària que les esmentades comissions vagin vinculades "a l'existència efectiva de gestions de reclamació realitzades davant del client deutor (cosa que, segons el parer d'aquest servei, no està justificat amb la simple remissió d'una carta periòdicament generada per un ordinador)".

De la mateixa manera, el Banc d'Espanya també al·lega que l'aplicació automàtica d'aquestes comissions no constitueix una bona pràctica bancària, ja que "la reclamació s'ha de fer tenint en compte les circumstàncies particulars de cada impagat i de cada client".

Després de la reclamació de FACUA, Banc Sabadell va procedir a informar a l'associació que "fent una interpretació favorable als seus interessos, procedirà ben aviat a retrocedir l'import corresponent a les comissions objecte de la seva reclamació". Posteriorment, Maria va confirmar que l'entitat li havia lliurat els 786 euros.