Competčncia obre expedient sancionador a Correus

D'un possible incompliment de la seva obligació de lliurar la correspondčncia a les bústies dels habitatges d'una urbanització de la localitat cordovesa de Rute.

Competčncia obre expedient sancionador a Correus

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat incoar un nou expedient sancionador a la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA, per possible infracció de la normativa del sector postal.

La incoació d'aquest sancionador estaria motivada pel presumpte incompliment per part de Correus de les condicions de lliurament dels enviaments postals en una urbanització de la localitat de Rute (Còrdova). Aquesta situació es va produir entre 2016 i 2017. La incoació es produeix com a conseqüència de la denúncia plantejada per un dels particulars que resideix a la zona.

El lliurament de les trameses postals ordinaris s'ha de fer com a regla general a la bústia de cada un dels habitatges i només en una sèrie de supòsits determinats per la normativa pot realitzar-se en instal·lacions diferents del domicili postal, prèvia valoració i autorització de la CNMC.

Aquesta conducta podria implicar la comissió d'una infracció administrativa greu de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.

No obstant això, la incoació d'aquest procediment no prejutja el resultat final de la investigació. A partir de l'acord d'incoació, s'ha iniciat un període màxim de 3 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC.