La CNMC multa amb 40.000 euros a Endesa per modificar els contractes de llum i gas d'un usuari

L'anunci es produeix un dia després de donar a conèixer una altra sanció, de 300.000 euros, per canviar al mercat lliure a un usuari que tenia la tarifa semirregulada amb dret al bo social.

La CNMC multa amb 40.000 euros a Endesa per modificar els contractes de llum i gas d'un usuari

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb un total de 40.000 euros a Endesa Energia SA per dues infraccions lleus, de les establertes en la Llei del Sector Elèctric i en la del sector d'hidrocarburs, consistents en l'incompliment dels requisits de contractació i apoderament amb els clients.

La CNMC ha rebut un escrit d'un particular en el qual denunciava que li havien canviat de comercialitzador d'electricitat i gas natural sense el seu consentiment. Durant la instrucció de l'expedient, la CNMC va comprovar que la companyia subministradora va donar d'alta dos nous contractes de subministrament sense respectar els requisits de contractació i apoderament que estableix la Llei.

En conseqüència, la CNMC ha imposat a Endesa Energia una sanció de 20.000 euros per la comissió de cadascuna de les infraccions establertes a l'article 66.4 de la Llei 24/2013 del Sector elèctric i en l'article 111.d) de la Llei 34 / 1998 del sector d'hidrocarburs.

La resolució de la CNMC posa fi a la via administrativa i Endesa Energia podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.

Les últimes multes de la CNMC contra energètiques

Aquest dilluns, la CNMC va sancionar amb 300.000 euros a Endesa com a conseqüència d'una denúncia presentada per FACUA per formalitzar un contracte de subministrament elèctric en el mercat lliure a un consumidor sense el seu consentiment i quan aquest tenia la tarifa d'últim recurs en el seu contracte de subministrament elèctric amb Endesa Energia XXI i amb dret al bo social.

També després d'una denúncia de l'associació, la setmana passada Naturgy Iberia va ser sancionada amb 1,2 milions d'euros per l'enviament d'una comunicació a prop de 50.000 usuaris de gas en la qual els va indicar que els canviaria unilateralment de tarifa ocultant-més que era fins a un 15% més cara.