FACUA denuncia a Vueling per la denigració masclista a una dona a la qual va impedir que embarqués pel seu escot

L'associació considera aberrant l'actuació de l'aerolínia i demana sancions contundents per aquesta actitud discriminatòria.

FACUA denuncia a Vueling per la denigració masclista a una dona a la qual va impedir que embarqués pel seu escot

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l'aerolínia Vueling davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l'Agència Catalana de Consum, on té la seva seu social la companyia, per impedir que embarqués una passatgera acusant-la de portar un bodi escotat. L'associació considera aberrant l'actitud de l'aerolínia i tatxa de discriminatòria la decisió de denegar-li el pas a l'avió, ja que cap normativa prohibeix expressament l'admissió dels passatgers per la seva indumentària, sempre que la mateixa no vagi en contra de l'ordre públic.

La dona es disposava a pujar aquest passat diumenge a un avió de Vueling en l'aeroport de Mallorca amb destinació a Barcelona quan una tripulant de handling de la companyia li va indicar que "no l'acceptaven en el vol". El motiu: la seva forma de vestir. A pesar que la resta de passatgers no tenien inconvenient en què la usuària accedís a l'avió i així li ho van fer saber a l'agent de handling i fins i tot li deixessin roba perquè "es tapés", Vueling va deixar en terra a l'afectada.

FACUA titlla d'inadmissible aquest comportament i exigeix a les autoritats competents que sancionin contundentment a la companyia aèria per vulnerar els drets d'aquesta usuària discriminant-la per la seva forma de vestir, deixant-la en una completa indefensió davant del passatge.

En el seu perfil de Twitter, l'aerolínia ha respost que "les condicions de transport de Vueling, i de la majoria de transports col·lectius i que s'apliquen de manera igualitària a homes i dones, estan dissenyades per a defensar i protegir la seguretat de tots els passatgers a bord i per a regular el seu comportament en beneficis de tots. Aquestes condicions estableixen poder denegar l'accés a passatgers la conducta dels quals no s'adapti a aquestes condicions". "La passatgera anava en vestit de bany", afegeix, "la resposta a la petició de l'agent de handling ha estat abusiva i és l'única raó per la qual s'ha decidit cridar a l'autoritat competent i que no volés".

L'associació assenyala que és l'actitud de la companyia la que resulta del tot abusiva i recorda que les condicions contractuals del tot ambigües recollides en els contractes d'adhesió no poden justificar aquesta situació i sempre la seva interpretació ha d'anar a favor de la part més feble, el consumidor.

En el seu escrit, FACUA recorda que, segons el Reglament Europeu 261/2004, la denegació , només està excusada quan es donen motius raonables tals com "raons de salut o de seguretat o la presentació de documents de viatge inadequats". Motius que, afegeix l'associació, no es donen en aquest cas.

La Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes en el seu article 6 assenyala que "es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l'altre, tret que" "pugui justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats".

Així mateix, l'article 69 de la mateixa llei indica que "totes les persones físiques o jurídiques que, en el sector públic o privat, subministrin béns o serveis disponibles per al públic" "estaran obligades al compliment del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, evitant discriminacions, directes o indirectes, per raó de sexe".