Les tarifes de la ITV varien fins al 99% en funció de la comunitat, segons l'últim estudi de FACUA

El preu mitjŕ de la ITV en les disset comunitats autňnomes és de 35,44 euros per als turismes de gasolina i de 42,11 euros per als dičsel.

Les tarifes de la ITV varien fins al 99% en funció de la comunitat, segons l'últim estudi de FACUA

L'últim estudi anual de FACUA-Consumidors en Acció sobre les tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) obligatòria llança unes diferències de fins al 74,4% en els turismes amb motors de gasolina i del 98,8% en els dièsel, en funció de la comunitat autònoma en la qual es realitzi. [Veure taula amb les tarifes]

El preu mitjà de la ITV en les disset comunitats autònomes en l'actualitat és de 35,44 euros per als turismes de gasolina i de 42,11 euros per als equipats amb motor dièsel.

L'estudi de FACUA s'ha centrat en les tarifes de la ITV dels turismes, tant dièsel com gasolina (amb catalitzador, perquè els no catalitzats tenen cada vegada menys presència al parc automobilístic d'Espanya), així com en les de motocicletes. Els preus recollits en aquesta anàlisi inclouen el 21% d'IVA (o el 7% del IGIC canari, el 9% del IPSI de Ceuta i el 4% del de Melilla), però no la taxa de Trànsit, establerta en 4,10 euros per a totes les inspeccions.

Gasolina

Euskadi és la comunitat amb la tarifa de la ITV més alta per a turismes de gasolina, 44,48 euros. En segon lloc, Cantàbria, amb 41,95 euros. La tercera, la Comunitat de Madrid, on la mitjana de les estacions enquestades, que fixen les tarifes sense regulació autonòmica, és de 40,37 euros.

Les comunitats que registren les tarifes més econòmiques per a les inspeccions de turismes de gasolina són Andalusia (26,19 euros per als vehicles de menys de 1.600 centímetres cúbics i 35,40 euros en la resta), Múrcia (26,40 euros en l'única estació explotada directament pel Govern autonòmic, en la localitat d'Alcantarilla) i Extremadura (28,39 euros en les estacions sota control directe de l'Administració).

Dièsel

Quant a les tarifes de la ITV per a turismes dièsel, la Comunitat de Madrid és la més cara, 56,44 euros de mitjana. Li segueixen els 48,73 euros que suposa en la ITV privades a la Regió de Múrcia (enfront dels 35,00 euros en l'única de gestió pública). En tercer lloc, els 48,35 euros que costa a Mallorca (a Balears les tarifes són aprovades per cada consell insular).

Quant a les tarifes més baixes per a la ITV dels turismes dièsel, són les de les estacions públiques d'Extremadura (28,39 euros), Navarra (29,40 euros) i les d'Andalusia per a turismes de menys de 1.600 cc. (30,79 euros).

Motocicletes

La tarifa mitjana de les tarifes per a passar la ITV d'una motocicleta en les disset comunitats autònomes de 20,11 euros. Les més cares estan en la Comunitat de Madrid, on el preu mitjà de les estacions comparades per FACUA -tenen les tarifes liberalitzades- és de res menys que 35,96 euros. En l'altre extrem, Canàries, on suposa 14,27 euros. La diferència aconsegueix el 152,0%.

Evolució tarifària

L'anàlisi de la ITV, realitzat per FACUA aquest any reflecteix que la Comunitat Valenciana és la que ha experimentat més canvis. De fet, és la comunitat amb la major pujada (un 7,1%) per a les inspeccions dels vehicles de gasolina i amb la major baixada (un 9,3%) per a les de dièsel.

Aragó, Euskadi i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla han experimentat increments del 2,3% en totes les tarifes analitzades (gasolina, dièsel i motocicletes).

Els preus han baixat a Cantàbria (un 2%), Comunitat de Madrid (un 0,1% en turismes de gasolina i un 0,5% en vehicles dièsel i motocicletes) i Regió de Múrcia. En aquest últim cas, s'ha produït un descens del 2,1% en les estacions privades, mentre que en l'única de gestió pública ha baixat el 2,2% en la tarifa per a turismes de gasolina i el 6,4% en els de dièsel.

Cal destacar l'increment important que s'ha donat en les tarifes de les inspeccions per a motocicletes a la Regió de Múrcia: en les estacions privades han pujat un 31,7% respecte a l'any passat, situant-se en 17,85 euros, mentre que en la pública ha pujat el 28,3%, representant ara 18,60 euros.

Servei liberalitzat a Madrid

La Comunitat de Madrid, la més cara en termes absoluts amb relació al preu de la ITV per als turismes dièsel, té el servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles liberalitzat i per tant les tarifes no estan regulades per l'administració autonòmica.

En aquest sentit, cada empresa cobra els preus que estima oportuns, si bé sobre les tarifes publicades en cada estació de la ITV la major part de les empreses apliquen diferents descomptes per a tractar d'atreure més clients, en funció dels horaris als quals se sol·liciti la cita prèvia per a la inspecció o si es contracta a través de mitjans telemàtics. Aquests descomptes no han estat tinguts en compte per FACUA a l'hora de realitzar aquest estudi, a causa de la seva heterogeneïtat.

Segons les tarifes publicades per cada concessionari de la ITV en la Comunitat de Madrid, el preu mitjà de la inspecció és de 40,37 euros en els cotxes de gasolina (tres cèntims menys que en 2018), xifra que es troba un 15,2% per sobre de la mitjana espanyola, i de 56,44 euros en els cotxes amb motor dièsel (22 cèntims menys que en 2018), la qual cosa representa un 34,9% més que la mitjana nacional.

Models d'explotació

En la major part de les comunitats autònomes existeix el règim de concessió pública per a l'explotació de les estacions de la ITV, excepte, com s'ha indicat, a Madrid, on són privades, i algunes altres en les quals les explota directament l'administració autonòmica a través d'empreses públiques. És el cas d'Andalusia (Veiasa), Astúries (Itvasa) o la Comunitat Valenciana (Ivace). A la Regió de Múrcia i a Extremadura conviuen algunes estacions de caràcter públic, explotades directament per l'administració, amb altres privades, que funcionen en règim de concessió o autorització. En tots dos casos existeixen diferències notables en els preus de les inspeccions, ja que a la quantitat que es cobra en les estacions de caràcter públic, per tractar-se de taxes i no preu, no se'ls aplica l'IVA.

Sistemes tarifaris diferents

Andalusia és, d'altra banda, la comunitat autònoma que ofereix un sistema tarifari més complex. En aquest sentit, fa una distinció dels vehicles, no sols en funció de si són propulsats per motors de gasolina o dièsel, sinó de la seva cilindrada. Així, fixa una tarifa de 26,19 euros per als turismes de gasolina amb motors de menys de 1.600 centímetres cúbics i de 35,40 euros per als de major cilindrada. En el cas dels turismes dièsel ocorre una cosa similar. La Junta d'Andalusia fixa una tarifa de 30,79 euros per als cotxes de menys de 1.600 centímetres cúbics i de 40 euros per a la resta.

En l'extrem oposat es troba Extremadura, on existeix una única tarifa per a tots els vehicles, amb independència de la seva cilindrada i de si són de gasolina o dièsel. Així, en les estacions de la ITV de la comunitat extremenya la tarifa és de 28,39 euros (si es tracta d'alguna estació explotada directament per l'administració autonòmica) o de 34,35 euros (en el cas de les estacions en règim de concessió administrativa).

En general, existeix una enorme heterogeneïtat respecte a la manera en què cada comunitat autònoma fixa les seves pròpies tarifes d la ITV. I això, a pesar que les inspeccions es troben regulades per una normativa estatal, per la qual cosa en totes elles el procediment per a la ITV és exactament el mateix que ve recollit en el Reial decret 920/2017 de 23 d'octubre, que regula la Inspecció Tècnica de Vehicles en tota Espanya.

En aquest sentit, no sols els preus varien d'una comunitat a una altra. També les tarifes es desglossen en conceptes diferents en cada comunitat autònoma. Les que inclouen totes les revisions, i les que en la publicació en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma corresponent es desglossa el cost de cada apartat (emissió de gasos, control de sorolls, etc.), encara que estigui inclosa en la inspecció obligatòria.