Sentència del 'procés': Els afectats per cancel·lacions poden reclamar a les aerolínies

FACUA adverteix que les companyies no han d'abonar les compensacions directes que fixa el reglament europeu però sí que assumir les despeses en menjar, beguda i allotjament que necessitin els passatgers.

Sentència del 'procés': Els afectats per cancel·lacions poden reclamar a les aerolínies

FACUA-Consumidors en Acció informa els passatgers afectats per cancel·lacions de vols en l'aeroport del Prat a conseqüència de les mobilitzacions que s'han produït a Catalunya per la sentència del procés tenen dret a reclamar a les aerolínies.

Així, els passatgers poden exigir no sols la devolució de l'import dels seus bitllets o la reubicació en altres vols, sinó també que les aerolínies els abonin el menjar i beguda que hagin de comprar durant l'espera i, de no ser residents a Barcelona, l'allotjament en hotels.

L'associació recorda que es tracta d'una obligació d'assistència que tenen les companyies, establerta en el reglament europeu que regula els drets dels passatgers, i s'aplica tant quan les cancel·lacions o grans retards de vols es produeixen a conseqüència d'avaries, vagues de personal de les aerolínies i altres causes imputables a aquestes com en els casos en què estiguin motivats per causes de força major, com les que s'han produït ara.

Així, les aerolínies estan obligades a facilitar el menjar, beguda i allotjament als passatgers afectats per cancel·lacions o grans retards. No obstant això, és molt habitual que incompleixin aquesta imposició establerta en el reglament comunitari 261/2004.

En aquest sentit, FACUA recomana als passatgers que no rebin aquesta assistència per part de les aerolínies que formulin reclamacions per escrit en les quals exigeixin en paga de les quantitats que hagin hagut d'abonar. En cas de no rebre resposta o que aquesta no atengui les seves pretensions, presentin una denúncia davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) com a pas previ a la reclamació de les quantitats per la via judicial.