BBVA va oferir a un usuari un compte lliure de comissions ... i després li va cobrar 334 euros en comissions

Després de la reclamació de FACUA, el banc ha tornat els diners. En només sis mesos, va carregar 304 euros en concepte d'"administració" i 30 pel "manteniment".

BBVA va oferir a un usuari un compte lliure de comissions ... i després li va cobrar 334 euros en comissions

Després de l'actuació de FACUA Comunitat Valenciana, BBVA ha retornat a un usuari els 334 euros que li va cobrar en només sis mesos per l'administració i manteniment d'un compte que li va oferir com a lliure de comissions

Antonio J.C., resident a València, va obrir amb BBVA un compte corrent que suposadament estava exempta de comissions si domiciliava un rebut i utilitzava un datàfon de l'entitat per a la seva activitat professional com a taxista. L'usuari així ho va fer, però per la seva sorpresa, va descobrir posteriorment que en el segon semestre de 2019 li havien realitzat un càrrec en concepte de "comissió d'administració" de 304 euros i un altre de "comissió de manteniment" de 30 euros.

L'afectat va contactar amb l'entitat per reclamar-li la devolució de diners, ja que no l'havia informat en cap moment que el compte que havia contractat amb BBVA incloïa ara aquest tipus de comissions i se les havia aplicat de manera unilateral. El banc, però, es va limitar a indicar-li que aquestes decisions es prenien des de la directiva de l'entitat, i que només podien estudiar oferir algun altre tipus d'oferta.

Davant la negativa del banc a reemborsar els diners, Antonio va decidir acudir llavors a FACUA Comunitat Valenciana perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació va contactar llavors amb BBVA per reclamar la devolució de l'import, ja que efectivament havien estat carregats de forma indeguda, i perquè cessessin en el cobrament de qualsevol comissió imposada unilateralment i sense ajustar-se a criteris legals.

En aquest sentit, l'associació va recordar en el seu escrit que el Banc d'Espanya indica que "les comissions bancàries i les despeses han de respondre a serveis efectivament prestats o despeses que hi ha hagut. No li poden cobrar a vostè per serveis que no hagi sol·licitat o acceptat. En tot cas, l'entitat ha d'informar personalment i per anticipat el cost del servei".

De la mateixa manera, l'organisme indica pel que fa a l'aplicació de comissions automàtiques que "la simple exigència abstracta en un contracte subscrit amb consumidors que estableixi una quantitat fixa, deslligada de qualsevol despesa concreta i determinat que la justifiqui [... ], és abusiva i per això nul·la".

Finalment, després de la reclamació de FACUA Comunitat Valenciana, BBVA ha reintegrat els 334 euros a Antonio. "Després de revisar els fets que ens descriu, l'informem que hem procedit a realitzar l'abonament sol·licitat", ha indicat l'entitat en la seva resposta.