Loteria de Nadal: FACUA alerta davant els fraus que poden sofrir els usuaris amb els seus dècims

L'associació adverteix davant ofertes de compra dels dècims premiats del sorteig, terminis inferiors al que marca la norma per a cobrar el premi o problemes amb els bitllets compartits.

Loteria de Nadal: FACUA alerta davant els fraus que poden sofrir els usuaris amb els seus dècims

FACUA-Consumidors en Acció alerta davant els fraus que poden sofrir els usuaris amb els seus dècims per al sorteig de la Loteria de Nadal d'aquest dimarts 22 de desembre. L'associació recorda que cada any els consumidors poden ser víctimes de compres de bitllets amb el reclam que s'estalviaran el pagament dels impostos corresponents, o bé amb el del lliurament de quantitats superiors per part dels possibles compradors.

Aquesta compra, assenyala FACUA, es tracta d'una pràctica fraudulenta per a blanquejar diner negre, i per tant, un delicte. A més, suposa una infracció tributària per a l'agraciat. En cas d'inspecció, serà molt complicat acreditar l'origen dels fons, podent comportar una acta que ocasionarà una important sanció.

L'associació recomana als usuaris agraciats que, si reben aquestes proposicions, posin aquestes pràctiques en coneixement de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, ja que suposen un frau a la Hisenda Pública espanyola, a més d'un parany que pot provocar la pèrdua de més de la meitat de l'import guanyat.

La multa a la qual haurà de fer front l'usuari que comercialitzi amb el seu bitllet premiat pot superar en més de la meitat l'import guanyat, mentre que el defraudador que compri el dècim en qüestió sí que podrà acreditar el caràcter lícit dels diners mitjançant el bitllet.

Que no et confonguin: hi ha tres mesos de termini per a cobrar el premi

A més, FACUA alerta d'altres irregularitats que poden donar-se davant el principal sorteig de la Loteria Nacional quant a participació i a demanda de dècims. Entre elles està la de donar només quinze o trenta dies per a cobrar les participacions. L'associació recorda que les participacions de la Loteria de Nadal no poden fixar per al cobrament dels dècims premiats un termini inferior als tres mesos establerts en la normativa. Així ho contempla la Instrucció General de Loteries, que, en el seu article 22, indica que "el dret al cobrament de premis caduca al cap de tres mesos, comptats des de l'endemà al del sorteig al que corresponguin".

FACUA avisa que la venda de participacions de loteria venudes per associacions, empreses o penyes està subjecta a aquesta normativa, per la qual cosa, sigui com sigui el termini indicat en elles, els emissors de les participacions no poden negar-se a abonar els premis al·legant que s'indicava que el termini era inferior al que en realitat marca la legislació.

Una altra possible irregularitat és la que els responsables assenyalin ara que han venut més participacions de les que corresponien a un dècim. L'associació assenyala que els particulars o empreses que de manera fraudulenta hagin dispensat més de les corresponents a un únic dècim, estan obligats per llei a pagar la totalitat del possible premi a cadascun dels participants.

Participacions mal impreses, dècims compartits...

L'associació recorda un últim frau: el que, després del sorteig de la Loteria de Nadal, els responsables indiquin que el número imprès era erroni. FACUA adverteix que, en cas que l'entitat que hagi venut les participacions cometés un error en treure-les en paper, els consumidors poden exigir-los que assumeixin el pagament dels premis, tret que amb suficient antelació al sorteig s'hagin dut a terme mesures suficients per a aclarir l' error.

Així mateix assenyala que es tracta d'un conflicte que pot ser denunciat perquè els tribunals de justícia aclareixin si cal abonar o no els premis de participacions amb errors.

També poden tenir problemes els usuaris que compartissin dècims amb familiars, amics o companys de treball. Per a demostrar que es compartien, el millor és tenir imprès el dècim amb els noms i signatures dels participants. Pot servir també com a prova l'encreuament de correus electrònics o missatges de WhatsApp o Telegram per part dels participants, encara que dependrà del fet que el contingut dels mateixos deixi clar que tots havien compartit el dècim.

Els premis no tributen fins més dels 40.000 euros

FACUA recorda que els premis de la Loteria de Nadal d'enguany estan exempts d'impostos sempre que no siguin majors de 40.000 euros. L'any passat la quantitat exempta de tributació era de 20.000 euros. A partir d'aquesta quantia el gravamen serà del 20%, però només per la quantitat que superi el màxim exempt.

La tributació, a més, no és acumulable. Així, una persona que hagi estat agraciada per diversos premis no haurà de pagar impostos per cap d'ells mentre no superin cadascun, de manera individual, els 40.000 euros.

Ull amb els ciberdelinqüents

FACUA avisa que el sorteig de Nadal no es deslliura dels denominats ciberdelinqüents. Els usuaris poden rebre missatges en els seus correus electrònics que, en la majoria dels casos, els indiquen que suposadament han estat guanyadors i per a cobrar el premi han d'abonar una taxa.

L'associació recomana no parar esment a aquesta mena de correus, que l'única cosa que busquen és estafar a la víctima perquè li faciliti les seves dades personals, inclosos els bancaris o informació de les seves targetes de dèbit o crèdit. FACUA aconsella que, en cas d'haver estat víctima d'aquest frau, es denunciïn els fets davant la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.