MSC Creuers retorna 3.400 euros a un soci de FACUA que va decidir no viatjar a causa de la Covid-19

L'afectat va preferir cancel•lar la seva lluna de mel, previst per a abril de 2020, per la situació de risc sanitari. L'empresa es negava a reemborsar-li els diners i només li oferia un bo per a altres dates.

MSC Creuers retorna 3.400 euros a un soci de FACUA que va decidir no viatjar a causa de la Covid-19

Després de l'actuació de FACUA Madrid, l'agència de viatges MSC Creuers ha retornat 3.429 euros a un usuari que va decidir anul·lar un creuer l'itinerari del qual era Miami, Mèxic, Belize, Hondures i Bahames amb la seva parella a causa de la pandèmia de Covid-19.

E.S. M. i la seva dona A.F.R., residents a Madrid, van reservar al novembre de 2019 un viatge combinat per a gaudir de la seva lluna de mel. El viatge, que anaven a realitzar-lo a l'abril i tenia una durada d'una setmana, incloïa pensió completa en el creuer, vols inclosos, trasllat i segur multirisc. En total, el preu ascendia a 3.429,20 euros.

L'usuari va efectuar un primer pagament d'una mica més de 1.000 euros en el moment de la contractació. A la fi de febrer, unes setmanes abans que entrés en vigor l'estat d'alarma decretat el dia 15, l'agència li va sol·licitar l'abonament de la quantitat restant.

Una vegada que es va imposar l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de coronavirus, E.S. M., seguint les recomanacions i mesures aprovades per les autoritats sanitàries, es va posar en contacte amb l'empresa per a sol·licitar l'anul·lació del viatge i el reemborsament de la quantitat abonada, ja que no considerava segur realitzar-ho d'acord amb les circumstàncies. L'agència, en la seva resposta, es va negar a retornar els diners i es va limitar a enviar-li un bo a gaudir en altres dates.

Davant aquesta situació, la parella va decidir unir-se a la plataforma d'afectats pel Covid-19 creada per FACUA i van acudir a FACUA Madrid perquè els ajudés a gestionar la corresponent reclamació contra l'agència. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a MSC Creuers sol·licitant-li la resolució del contracte i, amb això, la devolució de l'import abonat.

En el seu escrit, l'associació recordava que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, establia la limitació de mobilitat en el territori espanyol, sense incloure entre les seves excepcions la realització de viatges. La parella, per tant, no anava a poder realitzar-ho, en estar previst per a unes dates en les quals l'estat d'alarma estava en vigor i existia aquesta limitació de mobilitat.

Així mateix, l'associació va recordar que en les pròpies condicions generals de contractació de MSC Creuers es recollia el dret al reemborsament: "En el cas que el passatger opti per resoldre el contracte, a l'empara del que es preveu en l'apartat 15.2 de l'article anterior(relatiu a causes de força major) o que l'organitzador cancel·li el paquet turístic abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no sigui imputable al passatger, aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades [...] en el termini màxim de 30 dies des de la comunicació de la cancel·lació i en la mateixa manera en el qual es van abonar".

Finalment, després de la reclamació de FACUA Madrid, la naviliera els ha reintegrat els 3.429,20 euros, corresponents a la reserva del creuer, trasllats i els bitllets d'avió.