Naturhouse intenta impedir als tribunals que FACUA faci pública una multa per publicitat enganyosa

Després de la denúncia de l'associació, Catalunya va sancionar l'empresa amb 12.000 euros per una infracció greu de la normativa de consum en anunciar un "pack express" que prometia "perdre dos quilos en dos dies".

Naturhouse intenta impedir als tribunals que FACUA faci pública una multa per publicitat enganyosa

Naturhouse ha intentat impedir als tribunals que FACUA-Consumidors en Acció conegui i faci públics els detalls d'una multa de 12.000 euros imposada per l'Agència Catalana de Consum en entendre que va cometre una infracció greu a la normativa de protecció dels consumidors per incórrer a publicitat enganyosa amb la promoció d'un "pack express" que prometia als clients "perdre dos quilos en dos dies".

L'associació ha trigat gairebé tres anys a aconseguir l'accés a la informació, després del rebuig inicial de l'Agència Catalana de Consum i, posteriorment, l'actuació judicial de l'empresa.

FACUA va interposar una denúncia contra Naturhouse davant l'autoritat de consum catalana el maig del 2018. Davant la manca de resposta, l'associació va sol·licitar a l'organisme el juliol del 2020 que l'informés de les actuacions que havia dut a terme. L'Agència no li va contestar fins sis mesos després, tot indicant que havia obert un expedient sancionador a l'empresa que va culminar amb la "imposició d'una sanció per una infracció greu en matèria de consum", tot i que no va atendre la petició de conèixer quina era la quantia dita multa, ni tampoc més detalls sobre els motius d'aquesta.

Davant d'aquesta manca de transparència per part de l'Agència Catalana de Consum, l'associació va posar els fets en coneixement de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), argumentant en la reclamació que "l'accés a la informació sol·licitada té el seu origen en una qüestió de salut pública i com a objecte donar solució als milers de consumidors afectats pels productes de Naturhouse".

Transparència obliga Consum a facilitar les dades

Aquest organisme de transparència va emetre una resolució en què va reconèixer a FACUA el seu dret a conèixer la informació. Així, la GAIP ha argumentat que "en aquest cas concret, a més del dret d'accés a la informació pública, hi concorre l'interès públic de la defensa dels consumidors i usuaris, que propugna la difusió d'eventuals males pràctiques en la venda de productes i més, com és el cas, si es tracta de productes d'àmplia difusió".

"Si bé és cert que la divulgació de la informació sol·licitada pot causar perjudici a l'empresa sancionada, no ho és menys que aquest perjudici seria, en el fons, conseqüència del mal procedir de la mateixa empresa; sense desconèixer l'eventual perjudici que la divulgació de la informació sol·licitada causaria a l'empresa sancionada, en ponderar aquest perjudici amb els drets a la informació pública i dels consumidors i usuaris, els interessos econòmics i comercials de l'empresa invocats sens dubte es debiliten si es té en compte que qui els ha posat en dubte és la mala praxi de la mateixa empresa, ja que altrament no hauria estat sancionada", va assenyalar la Comissió.

Naturhouse acudeix al TSJC

A conseqüència d'això, Naturhouse va decidir acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar que es revoqués la resolució emesa per la GAIP on se li va reconèixer a FACUA el dret a accedir a les dades relacionades amb l'expedient sancionador. A més, l'empresa també va sol·licitar al Tribunal que dictés la mesura cautelar de prohibir a l'administració catalana l'enviament de la informació a FACUA fins que es dictés la sentència sobre la pretensió.

Davant d'això, l'Agència Catalana de Consum va emetre un escrit en què va advertir a FACUA que no podia "utilitzar, divulgar, difondre o comunicar a tercers" informació relacionada amb aquest expedient fins que es pronunciés sobre això el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El més greu del cas és que l'autoritat de consum catalana va justificar el seu argument sobre la base d'un suposat escrit de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en què, segons afirmava l'Agència, havia prohibit a FACUA publicar informació relacionada amb la sanció a Naturhouse. Per contra, a l'associació no li va ser notificat mai cap escrit de la GAIP en aquest sentit.

El TSJC denega la suspensió cautelar de la resolució

En una interlocutòria emesa el mes de juny passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega la pretensió cautelar sol·licitada per Naturhouse amb què pretenia que s'impedís a FACUA publicar informació relacionada amb el cas.

Arran d'aquesta interlocutòria, l'Agència Catalana de Consum ha rebut instruccions per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en què se li exigeix donar resposta a la petició de dret a la informació presentada per FACUA.

Finalment, l'associació ha rebut fa uns dies un escrit de l'autoritat de consum catalana on se l'informa que l'import de la sanció imposada a Naturhouse és de 12.000 euros, i el motiu "fer publicitat de qualsevol manera que indueixi o pugui induir a error, engany o confusió a les persones a qui va dirigit", pel fet de comercialitzar i publicitar un producte per aprimar-se "dos quilos en dos dies".