Entre 2008 i 2015

Després negar-se a reparar una finestra, SegurCaixa acaba tornant 2.500 euros a un soci de FACUA

Durant 9 anys, li va cobrar la pòlissa del seu habitatge de Portugal. Quan va notificar el seu primer sinistre el 2017, la companyia va cancel·lar el contracte amb l'argument que només era vàlid per a immobles a Espanya.

Després negar-se a reparar una finestra, SegurCaixa acaba tornant 2.500 euros a un soci de FACUA

Després de la reclamació de FACUA Sevilla, SegurCaixa Adeslas li ha tornat a Maxi Vázquez, soci de FACUA Sevilla, 2.533 euros corresponents a les primes anuals abonades entre els anys 2008 i 2015 de la pòlissa que va contractar, ja que no tenia cap validesa per no donar-li cobertura a Portugal.

Maxi té un habitatge al país lusità, concretament a Sagres. La seva compra la va finançar amb Caixabank, que li va oferir una assegurança de llar que gairebé una dècada després s'ha descobert que mai va poder utilitzar. La prima anual de la pòlissa rondava els 300 euros. La companyia asseguradora li va anul·lar la pòlissa sense ell demanar-ho en el moment que va sol·licitar que li cobrissin el trencament del vidre d'una finestra. Únicament, li va tornar 338 euros corresponents a l'anualitat 2016/2017.

L'usuari, no conforme amb què només li tornessin l'abonament de l'últim any contractat, va acudir a FACUA Sevilla per tramitar una reclamació. Es dóna la circumstància que la Caixa, on Maxi té la hipoteca, li va reconèixer que "la pòlissa no tindria validesa fora d'Espanya" en una de les comunicacions per correu electrònic, de manera que l'entitat sabia que l'assegurança no li serviria. Igualment, l'asseguradora també tenia coneixement des de la formalització del contracte de les dades de l'immoble assegurat i la seva ubicació en sòl lusità.

El juliol de 2017, l'equip jurídic de FACUA Sevilla va reclamar davant el Servei d'Atenció al Client de SegurCaixa Adeslas perquè li tornessin a Maxi tots els diners de totes les primes anuals cobrades des de 2008, tot i saber que el seu habitatge no podia ser assegurada. El Codi Civil, en el seu article 1272, estableix que "no podran ser objecte de contracte les coses o serveis impossibles", com passa en el cas d'aquest usuari.

En la seva resposta, la companyia asseguradora va comunicar que tornava 2.533 euros per totes les primes abonades per Maxi des de 2008.

"L'asseguradora em va abonar l'últim any que vaig pagar de la pòlissa, però es va rentar les mans per no haver de retornar-me els vuit anys restants en què religiosament vaig complir amb l'import carregat pel contractat. És aquí quan vaig decidir anar a FACUA Sevilla per aconseguir que em reemborsaran fins a l'últim cèntim del qual s'ha pagat. I així ha estat", ha manifestat satisfet Maxi.