"0% queixes": FACUA denuncia a El Corte InglÚs per la seva campanya masclista del Dia de la Mare

La rÓncia campanya publicitÓria de la gran superfÝcie assenyala que la mare ideal ha de tenir un 97% de lliurament, 3% d'egoisme i res de protestes.

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant la Direcció General de Comerç i Consum de Madrid la nova campanya masclista que ha llançat El Corte Inglés amb motiu del pròxim dia de la mare, el diumenge 5 de maig. La gran superfície ha difós en els mitjans de comunicació la imatge d'una dona amb el text "97% lliurada. 3% egoisme. 0% queixes. 100% mare".

L'associació considera un despropòsit que El Corte Inglés incorri en aquest tipus de missatges 100% casposos i retrògrads que identifiquen la bona mare, i conseqüentment, una bona dona, amb la qual no es queixa ni dóna problemes, la que està lliurada totalment a la seva família sense emetre cap retret.

FACUA critica que un cop més es perpetuï en l'ús d'una publicitat que cosifica i menysprea la dona, infravalorant les seves possibilitats i restringint la seva funció al paper d'una mare que no té més activitat que la de la cura de la seva família, oblidant altres facetes de la seva vida com la professional. L'associació lamenta que una multinacional com El Corte Inglés caigui en l'estereotip fàcil i ranci, i que promogui les exigències cap a les dones indicant-los que per a ser bones mares han de lliurar-se per complet fins al límit sense emetre cap queixa.

En la seva denúncia, FACUA assenyala l'existència d'un missatge implícit masclista que atempta "contra la igualtat de gènere en un àmbit tan sensible com les relacions familiars" i recorda que l'article 3 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de publicitat preveu que "és il·lícita: a) la publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts en la Constitució".

"S'entenen inclosos" en aquests casos, afegeix la llei, "els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria o discriminatòria, bé utilitzant particularment i directament el seu cos o parts del mateix com a mer objecte desvinculat del producte que es presenti promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament coadjuvant a generar violència a què es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de Gènere".

Així mateix, l'article 41 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull que "la publicitat que comporti una conducta discriminatòria d'acord amb aquesta Llei és considerarà publicitat il·lícita, de conformitat amb què preveu la legislació general de publicitat i comunicació institucional".

La normativa autònoma de Madrid, on té la seu social l'empresa, assenyala en l'apartat 16 de l'article 50 de la Llei 11/1988, de 9 de juliol, de Protecció dels Consumidors de la Comunitat de Madrid, que "constitueixen infraccions en matèria de normalització tècnica, comercial i de prestació de serveis, així com en matèria de condicions o tècniques de venda i subministrament de béns o serveis", "les pràctiques comercials deslleials amb els consumidors d'acord amb el que estableix la legislació aplicable".

Ja va retirar una campanya masclista el 2016

No és la primera vegada que El Corte Inglés incorre en masclisme en les seves campanyes publicitàries. En 2016, la gran superfície va difondre un espot per Sant Valentí en el qual presentava diverses relacions de parella sota l'eslògan #LaSuerteDeQuererte.

Molts usuaris van criticar a les xarxes socials que una d'elles mostrava clarament patrons relacionats amb el control, la gelosia o la possessió: els dos protagonistes es coneixen a la xarxa social tinder i en saber que ella no ha tancat el seu perfil, ell la sotmet a un interrogatori sobre si segueix entrant o sobre si s'escriu privats amb nois, al que ella li promet que "intentarà controlar-se amb els likes". Després de les queixes, l'empresa va acabar retirant la campanya.