De la marca Nevadent

FACUA reclama la retirada del mercat d'un set de poliment dental a la venda a Lidl

Ha denunciat a la cadena davant l'AgŔncia Catalana del Consum. Els odont˛legs han alertat que el seu elevat nombre de revolucions pot cremar les dents i fins i tot fer necessari endod˛ncies.

FACUA reclama la retirada del mercat d'un set de poliment dental a la venda a Lidl
Imatge: Lidl

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Lidl davant l'Agència Catalana del Consum, on té la seva seu social, per la venda d'un set de poliment dental de la marca Nevadent. L'associació reclama la retirada del producte del mercat, sobre el qual els odontòlegs han alertat que el seu elevat nombre de revolucions pot cremar les dents i fins i tot fer necessari endodòncies.

FACUA adverteix del risc que aquests productes poden comportar per a la salut dels consumidors, ja que es venen com a utensilis que realitzen "fàcilment" tasques complexes com l'eliminació de placa dental, quan aquestes pràctiques han de ser realitzades per personal sanitari qualificat.

Lidl publicita el set de poliment en la seva pàgina web com un producte que "ajuda a reduir el carrall i les taques en les dents" i que "elimina fàcilment la placa dental", amb "10.000 revolucions per minut". No obstant això, el Col·legi d'Odontòlegs de Madrid ha alertat que "el polidor va a tantes revolucions que crema la dent", la qual cosa pot ocasionar "una pulpitis, provocada per la calor, que es transmeti al nervi de la dent i produeixi dolor o acabi fent necessària una endodòncia en una dent sana".

Aquest col·legi també ha sol·licitat a la cadena de supermercats que retiri el producte, ja que a causa de la seva perillositat només és apte per al seu ús per part de professionals. El president del col·legi, Antonio Montero, ha declarat al diari El Independiente que "el polidor dental que s'inclou no ha de ser utilitzat sense la irrigació adequada, ni fora de la clínica dental. El seu ús pel consumidor pot generar importants danys en les peces dentals i la boca" pel que assenyala que l'ús sigui exclusiu per part dels odontòlegs o estomatòlegs.

Què diu la llei

FACUA insisteix que la salut del consumidor ha de ser un assumpte prioritari a l'hora de posar a la venda un producte i recorda que els béns posats a la disposició dels usuaris en el mercat sempre han de ser segurs i no han de presentar "cap risc per a la salut o seguretat de les persones, o únicament els riscos mínims compatibles amb l'ús del bé o servei i considerats admissibles dins d'un nivell elevat de protecció de la salut i seguretat de les persones", tal com recull l'article 11 del Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'apra el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Així mateix, continua la Llei 1/2007 en el seu article 13, "qualsevol empresari que intervingui en la posada a la disposició de béns i serveis als consumidors i usuaris estarà obligat, dins dels límits de la seva activitat respectiva, a respectar l'obligació de retirar, suspendre o recuperar" d'aquests, "mitjançant procediments eficaços", els productes o serveis que "suposin un risc previsible per a la salut o seguretat de les persones".

L'associació insta a l'administració catalana a prendre mesures sobre aquest tema, ja que la mateixa Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, exposa en el seu article 312.7 que "les administracions públiques poden adoptar mesures proporcionals i coherents amb el risc per a minorar-lo, encara que afectin els drets dels administrats".

Mesures que, assenyala la normativa, han de prendre's "si existeixen indicis racionals d'infracció administrativa o de perill per a la salut o seguretat de les persones consumidores, i han d'adoptar-se garanties establertes a tal fi". "En aquests supòsits", afegeix, "la càrrega de la prova recau sobre qui produeix, fabrica, importa o comercialitza el bé o servei".

L'article 331.1 de la llei catalana indica que són "infraccions en matèria de seguretat i per incompliment de disposicions o resolucions administratives" les "accions o omissions que, encara que no incompleixin cap disposició, produeixin un risc o un mal efectiu per a la seguretat de les persones consumidores, si es fan sense les precaucions o cauteles exigibles en l'activitat".