Els usuaris de patinets poden enfrontar-se a multes de fins a 1.000 euros per anar embriacs

La instrucció de la DGT també aclareix que utilitzar el mòbil pot implicar una sanció de fins a 200 euros.

Els usuaris de patinets poden enfrontar-se a multes de fins a 1.000 euros per anar embriacs

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet pública una nova instrucció amb l'objectiu d'aclarir a usuaris, ajuntaments i policies locals la normativa relativa als anomenats vehicles de mobilitat personal (VPM) (patinets elèctrics) a l'espera que publiqui la regulació formal que actualment està en fase de tramitació.

Segons aquesta instrucció de la DGT, l'usuari d'un patinet elèctric o qualsevol vehicle de mobilitat personal (d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat per motor elèctric) la velocitat del qual sigui superior als 6 quilòmetres per hora però no excedeixi els 25, podria ser sancionat amb multes entre 500 i 1.000 euros per conduir sota els efectes de l'alcohol o de 200 euros per utilitzar el telèfon mòbil.

Els conductors dels VPM tenen a més l'obligació de sotmetre's a proves d'alcohol i drogues i, en cas de negar-se, seran denunciats com a infracció administrativa. Si, a més, el conductor dóna positiu en drogues, podria immobilitzar-se el vehicle.

Igualment, està prohibit fer ús del mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació i conduir utilitzant casos o auriculars. En cas de ser detectats se'ls sancionarà amb 200 euros.

Quant a l'ús del casc, mancant una regulació en el Reglament General de Circulació, l'ús d'aquests elements es regirà per l'ordenança municipal de cada ciutat. Si aquesta preveu l'ús obligatori, l'usuari podria ser sancionat amb 200 euros.

Així mateix, els VPM tenen prohibit desplaçar-se per voreres i zones per als vianants i només podran ser utilitzats per una persona. En cas de més ocupants, la sanció seria de 100 euros.

Es considerarà conducció negligent i per tant punible quan es realitzi a la nit sense enllumenat ni peces o elements reflectors. La sanció corresponent és de 200 euros.

Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i estacionaments d'aquests vehicles. Des de la DGT, s'advoca perquè "la vorera sigui del vianant", però la seva regulació és exclusivament municipal.

En els casos d'infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.

Regulació en fase de tramitació

La regulació formal dels VPM es troba actualment en fase de tramitació, per la qual cosa la instrucció avanci la definició prevista per a aquests vehicles en la modificació del Reglament General de Vehicles que està actualment en tràmits, segons ha informat la DGT. L'objectiu de la mesura és "contribuir a la transparència" a l'espera que aprovi la regulació formal.

"Era una petició que ens han realitzat policies de trànsit, davant les situacions que s'estan presentant en moltes ciutats i que incideixen negativament en la seguretat viària, especialment quan afecta els col·lectius vulnerables", ha indicat a Europa Press Javier Villalba, subdirector de Normativa de la DGT.

Villalba ha recordat que la DGT en una en instrucció de 2016, ja considerava que els VPM tenien "una consideració de vehicles i en conseqüència l'usuari és un conductor", per això interpreta que "si hi ha comportaments indeguts, són objectes de denúncia".

Segons ha indicat, aquesta instrucció serveix per a "donar criteris", però cada ajuntament l'apliqués d'una manera o un altre en funció de les seves ordenances municipals.