Uneix-te a la plataforma de FACUA #QuieroMiDinero per a reclamar part de l'import de l'asseguranša del teu vehicle

Les mesures de confinament i limitaciˇ de la circulaciˇ han disminu´t el risc de sinistres, per la qual cosa les asseguradores han de retornar o bonificar un percentatge de les quantitats abonades.

Uneix-te a la plataforma de FACUA #QuieroMiDinero per a reclamar part de l'import de l'asseguranša del teu vehicle

Sota el lema #QuieroMiDinero, FACUA-Consumidors en Acció ha posat en marxa una plataforma per a reclamar la devolució d'una part de l'import de les assegurances de vehicles davant la disminució del risc de sinistres que han provocat les mesures de confinament i limitació de la circulació.

Els usuaris poden sumar-se a la plataforma a través d'aquesta web (l'URL de la qual és FACUA.org/quieromidinero). L'associació està assessorant els assegurats que s'uneixen a aquesta campanya sobre com poden emprendre les accions de reclamació enfront de les seves companyies i què fer en cas que es neguin a reemborsar-los quantitats o oferir-los els deguts descomptes en la pròxima quota anual.

L'associació adverteix que els més de 30 milions d'assegurances de vehicles vigents a Espanya han de ser objecte de devolucions o bonificacions, tal com estableix la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança.

En el seu article 13, la llei que regula el sector assenyala que si es produeix una disminució del risc de sinistres durant el curs del contracte, "en finalitzar el període en curs cobert per la prima, haurà de reduir-se l'import de la prima futura en la proporció corresponent". Si es decideix no prorrogar el contracte o l'asseguradora es nega a aplicar la reducció de la següent quota anual, l'usuari tindrà dret "a la resolució del contracte", encara que no la comuniqui amb el mes d'antelació que estableix la norma, "i a la devolució de la diferència entre la prima satisfeta i la que li hagués correspost pagar".

Petició al Govern

FACUA ha remès sengles escrits al vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, i als ministres d'Economia i Consum, Nadia Calviño i Alberto Garzón, en els quals els sol·licita l'aprovació d'una norma per la qual es reguli expressament l'obligació de les asseguradores de vehicles de comunicar als seus clients el seu dret a obtenir una reducció del preu de la prima. A més, l'associació reclama que s'estableixi que els usuaris puguin decidir l'opció que prefereixin: aplicar el descompte en la prima següent o la devolució d'una part proporcional de la ja pagada.

Atès que el sector assegurador és plenament coneixedor que les mesures aprovades a Espanya per a frenar la propagació del Covid-19 han reduït des de mitjan març el risc de sinistres en vehicles, FACUA considera que el Govern hauria d'establir que no és necessari que els assegurats hagin de posar aquesta circumstància en coneixement de companyies per a sol·licitar-los les devolucions o bonificacions. Però fins que aquesta norma s'aprovi, l'associació aconsella als usuaris que presentin reclamacions a les asseguradores perquè quedi constància que sol·liciten els diners.

Si vols donar difusió a la campanya en Twitter, et convidem a llançar un tuit com aquests, esmentant a la teva companyia.