Catalunya multa a Naturhouse després de la denúncia de FACUA per prometre la pèrdua de "2 kg en dos dies"

L'Agència Catalana del Consum ha sancionat a l'empresa per una "infracció greu en matèria de consum".

Catalunya multa a Naturhouse després de la denúncia de FACUA per prometre la pèrdua de

Després de la denúncia de FACUA-Consumidors en Acció, l'Agència Catalana del Consum ha sancionat Naturhouse per una infracció greu en matèria de consum en la publicitat d'un dels seus productes.

L'associació va denunciar a l'empresa el maig de 2018 davant l'autoritat de consum catalana, en tenir allí Naturhouse la seva seu social, per publicitat enganyosa en la promoció d'un "pack express" que prometia als usuaris "perdre dos quilos en dos dies".

Ara, l'Agència ha comunicat que va incoar un "expedient administratiu sancionador contra la denunciada" que va ser finalment resolt "per l'òrgan competent" i va acabar amb la "imposició d'una sanció per una infracció greu en matèria de consum". L'organisme, no obstant això, no ha aclarit en la seva comunicació a quant ha ascendit la sanció ni ha atès la petició de FACUA de conèixer la quantia de la multa.

Publicitat il·lícita

FACUA va denunciar a Naturhouse davant l'Agència Catalana del Consum en entendre que comercialitzar un producte atribuint-li unes propietats "quasi miraculoses" pot incidir directament sobre la salut dels consumidors, i recordava que el Reial decret 1907/1996 estableix la prohibició de qualsevol mena de publicitat "que atribueixi a productes alimentosos destinats a règims dietètics o especials, propietats preventives, curatives o altres diferents de les reconegudes a tals productes".

A més, la Llei General de Publicitat considera com a "publicitat il·lícita" tota aquella que "infringeixi el que es disposa en la normativa que reguli la publicitat de determinats productes", en aquest cas, el citat Reial decret.

Imagen de la publicidad de Naturhouse

 

D'igual forma, la Llei del Codi de Consum de Catalunya recull en l'article 211-3 que la publicitat "ha d'ajustar-se als principis de veracitat i objectivitat, i no han de contenir informació que pugui induir a confusió". Aquesta mateixa normativa estableix com infracció per frau o engany oferir béns per mitjà de publicitat "atribuint-los qualitats o característiques que indueixin o puguin induir a error".

En 2017, Naturhouse va traslladar el seu domicili social de Barcelona a Madrid i actualment la seva pàgina web indica que està a Miami.