FACUA Catalunya recolza la decisió del Govern de prohibir el tabac a les terrasses dels bars

La normativa que prepara el Departament de Salut convertirà en espais sense fum també els voltants de les escoles o marquesines de les parades d'autobús, entre d'altres.

FACUA Catalunya recolza la decisió del Govern de prohibir el tabac a les  terrasses dels bars

FACUA Catalunya valora positivament la decisió del Govern de la Generalitat de prohibir el consum de tabac a les terrasses dels bars, al voltant de les escoles i a les marquesines de les parades de bus, entre altres llocs que vol convertir en espais sense fums.

Així ho ha avançat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a una entrevista a TV3, on també ha traslladat que s'oferiran de manera gratuïta tractaments substitutius de la nicotina a persones amb rendes inferiors a 18.000 euros anuals.

En aquest sentit, FACUA Catalunya valora positivament que la Generalitat faci un pas més en la lluita contra el tabaquisme i aposti per ampliar el nombre de zones sense fum a les ciutats de la comunitat autònoma.

L'associació recorda que, juntament amb un grup de col·lectius sanitaris i ciutadans, ja es va dirigir el gener d'aquest any a la Conselleria de Salut per instar que adoptés lleis autonòmiques que converteixin les terrasses d'hostaleria en espais sense fums i aerosols.

A l'escrit es reclamava que la transformació de les terrasses en espais sense fum de tabac ni aerosols de cigarrets electrònics sigui amb caràcter permanent més enllà de la pandèmia de la Covid-19, com a mesura de salut pública, amb la idea d'evitar l'exposició passiva al fum de tabac i garantir el dret a la salut, recollit a l'article 43 de la Constitució, tant d'adults com de nens i com dels treballadors del sector.

FACUA Catalunya, per tant, valora que la Conselleria de Salut hagi tingut en compte les reivindicacions de la societat civil organitzada i estigui treballant en una normativa que aposti per la salut pública i ampliï la prohibició del tabac a noves zones que el fum del tabac converteix en insegures, per la possible transmissibilitat de les substàncies cancerígenes de la cigarreta quan es fuma a menys de vuit metres de distància.

Ampli suport de la societat

Segons assenyalava l'escrit enviat per Nofumadores.org i altres organitzacions socials, les terrasses sense fum compten amb un ampli suport de la societat, demostrat a través d'innombrables enquestes realitzades per mitjans de comunicació, així com per les més de 15.000 respostes al sondeig del Pla Nacional de Drogues, que va reflectir que el 74,6% de la població està a favor d'acabar amb el fum a l'hostaleria. Així mateix, Nofumadores.org va entregar 154.000 firmes a la ministra de sanitat, Carolina Darías, sol·licitant que totes les terrasses siguin espais sense fum de tabac i sense aerosols de cigarrets electrònics.