Política de privacitat de les dades (Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal):

Les teves dades quedaran arxivades en un fitxer informatitzat propietat de FACUA i no seran, en cap cas, cedides amb fins comercials a tercers. El fitxer està destinat a l'atenció als consumidors i la gestió dels associats, el control de les seves consultes i reclamacions i l'enviament de publicacions i informació relacionada amb les activitats de defensa i protecció dels consumidors que FACUA realitza. Pots accedir, modificar, rectificar o cancel·lar les teves dades sempre que ho sol·licitis, dirigint-te a consumidoresenaccion@facua.org.

FACUA prohibeix la utilització dels seus continguts i els resultats dels seus estudis amb finalitats publicitàries.

Està permesa la reproducció sempre que en ella no hi hagi objectius comercials i es citi la seva procedència i autoria.