Nul•la sensibilitat amb la situació econòmica dels usuaris

Refacturació, de cop: El rebut elèctric dels més vulnerables pot inflar aquest mes més d'un 50%

El Govern ha autoritzat a les companyies que cobrin d'una sola a vegada les tarifes que, durant tres anys, es van aplicar incorrectament per un mal càlcul en la fixació de la seva part regulada.

Refacturació, de cop: El rebut elèctric dels més vulnerables pot inflar aquest mes més d'un 50%

El rebut de la llum dels usuaris més vulnerables pot arribar a inflar més d'un 50% aquest mes de maig, adverteix FACUA-Consumidors en Acció. L'associació critica que el Govern hagi autoritzat a les elèctriques a refacturar d'un sol cop les tarifes que, al llarg de tres anys, es van aplicar incorrectament perquè el Ministeri d'Energia no va calcular bé el cost de la comercialització de l'energia elèctrica que forma part de la tarifa semirregulada (PVPC).

La refacturació que apliquen ara les elèctriques és conseqüència de tres sentències dictades pel Tribunal Suprem el 3 de novembre de 2015. L'Executiu va aprovar el model de comunicació que les companyies han de remetre als usuaris per informar-los dels motius del reajustament en el cobrament i els ha donat llibertat per decidir si l'apliquen al llarg de diversos rebuts o de cop, com està fent Endesa aquest mes.

FACUA lamenta la nul·la sensibilitat amb la greu situació econòmica de multitud de consumidors que han tingut tant del Govern com les companyies que han pres la decisió de cobrar d'una sola vegada les quantitats objecte de refacturació, quan tenien de termini per fer-ho fins al 30 de setembre. Ni tan sols s'han tingut en consideració als beneficiaris del bo social, als quals el cobrament de les quantitats també se'ls està aplicant íntegrament.

L'associació ve rebent nombroses consultes d'afectats, alguns dels quals han vist com el seu rebut de maig s'ha incrementat en més d'un 50%.

Les sentències del Suprem van anul·lar el sistema de càlcul del cost de comercialització establert per Reial Decret 216/2014, pel que va obligar el Govern a modificar aquesta norma per establir un nou mètode, a més d'autoritzar a les elèctriques a què refacturen les quantitats cobrades incorrectament des d'abril del 2014. els nous costos de comercialització, amb els marges adequats al que estableixen les sentències, es van aplicant des de l'1 de gener de 2017.

A qui s'aplica la refacturació?

La refacturació s'aplica als usuaris que durant tot o una part del període comprès entre l'abril del 2014 i desembre del 2016 tinguessin la tarifa semirregulada PVPC, incloent-hi a aquells consumidors vulnerables acollits al bo social. Si van canviar de comercialitzadora o es van donar de baixa, serà l'empresa que va cobrar les quantitats en aquestes dates la que ara els passi un o diversos rebuts amb la regularització.

Les comercialitzadores de referència tenen fins al pròxim 30 de setembre per facturar les quantitats corresponents a les regularitzacions. En el rebut o rebuts on s'apliqui la regularització s'ha d'indicar a quin període correspon aquesta i els paràmetres per a la facturació (potència i energia activa), a més de la quantia corresponent a la regularització i el nombre de factures en què es va dur a terme.