TAMB╔ IMPOSA EL PAGAMENT DE LES COSTES A l'ENTITAT

Jutjat de Sevilla condemna a Caixabank a tornar 27.700 euros a una s˛cia de FACUA per clÓusules s˛l

Es tracta de la reclamaciˇ de major quantia que ha resolt l'associaciˇ pel macrofrau hipotecari. Als diners recuperats s'afegeix una important reducciˇ del capital pendent: 37.442 euros en total.

Jutjat de Sevilla condemna a Caixabank a tornar 27.700 euros a una s˛cia de FACUA per clÓusules s˛l

FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que un jutjat de Sevilla condemni a Caixabank a tornar 27.703 euros cobrats il•lícitament a la seva sòcia Maria Jesús C.G. per l'aplicació de clàusules sòl hipotecàries. A més, l'entitat ha hagut de reduir en 9.739 euros el capital pendent de les hipoteques de la usuària i haurà de pagar les costes del procediment judicial.

Es tracta de la reclamació per clàusules sòl de major quantia que ha resolt FACUA fins a la data. En total, l'import recuperat i la reducció del capital pendent dels seus préstecs sumen 37.442 euros.

Després de la negativa de l'entitat bancària a atendre la reclamació presentada per FACUA Sevilla, el seu equip jurídic va interposar l'octubre de 2015 una demanda judicial que ha dictaminat que les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris de la sòcia són nul•les per abusives, ja que no compleixen els requisits necessaris per ser considerades lícites. Al seu torn, el tribunal ha imposat el pagament de les costes a Caixabank, pendents de cobrar encara.

Maria Jesús va hipotecar el seu habitatge el gener de 2008 per 252.000 euros i dos anys després va sol•licitar a Caixabank altre préstec hipotecari de 10.000 euros. La primera hipoteca incloïa un sòl del 4,25%, mentre que la segona es va elevar al 4,95%.

En la seva demanda, FACUA va al•legar falta de transparència per part de Caixabank i va denunciar que la seva sòcia en cap moment va ser informada de l'existència de les clàusules sòl en les seves hipoteques, que aquestes no van ser pactades ni negociades per ella i que ni tan sols va tenir coneixement de l'existència d'aquestes.

El jutjat ha constatat que "no hi ha informació prèvia clara i comprensible" per a la sòcia de FACUA, que "resulta evident" que en les dues hipoteques de Caixabank "no es destaca la clàusula sòl com un element principal i definitori" dels contractes i que "no hi ha cap dada que permeti inferir" que les clàusules sòl van ser negociades "individualment".

El tribunal ha expressat que "les clàusules sòl són lícites sempre que la seva transparència permeti al consumidor identificar la clàusula com a definidora de l'objecte principal del contracte", requisit que no es compleix en el cas de Maria Jesús.

Així mateix, ha assegurat que Caixabank "no acredita que informés prèviament", en el moment de la contractació, a la sòcia de FACUA "sobre els efectes" de les clàusules sòl, "informació que havia de proporcionar de forma objectiva i per escrit" i que aquestes no han permès "conèixer" a Maria Jesús "la repercussió econòmica real" que han tingut en el contracte "generant un desequilibri important en els drets i obligacions que es deriven per a les parts" d'aquest.

Finalment, el jutjat ha sentenciat que "no s'ha superat el control d'incorporació de les clàusules", pel que considera que no poden ser incorporades al contracte i les declara "nul•les, per abusives".

Per tot això, ha condemnat a Caixabank a "la devolució de la quantitat cobrada de més", 27.703 euros, "des de l'inici de la seva aplicació després de la subscripció" de les hipoteques "fins a l'eliminació" de les clàusules sòl.

"No és el primer problema que aconsegueixo resoldre gràcies a FACUA, encara que lamentablement ha estat la primera vegada que he hagut d'acudir per a això als tribunals per la negativa de l'entitat a retornar-me els diners que m'havia cobrat il•legalment", comenta María Jesús.

Prop de 25.000 usuaris de tot Espanya s'han unit a FACUA per assessorar-se sobre els seus drets davant el macrofrau de les clàusules sòl. Els seus equips jurídics han tramitat milers de reclamacions davant les entitats bancàries. L'associació ha habilitat un web per informar els afectats: FACUA.org/hipotecastrampa.