'Roaming' fora de UE: FACUA recorda que el topall de facturació és de 60 euros

L'associació adverteix que les telecos tenen un límit de facturació per defecte i només si hi ha una autorització expressa de l'usuari es pot sobrepassar i continuar oferint el servei.

'Roaming' fora de UE: FACUA recorda que el topall de facturació és de 60 euros

FACUA-Consumidors en Acció recorda als usuaris que tinguin previst viatjar fora de la Unió Europea que el topall de cobrament per roaming en països extracomunitaris és de 60,50 euros (50 més IVA). Aquesta quantitat és el límit de facturació, establert així en la normativa del sector. Quan se sobrepassa, les operadores estan obligades a bloquejar els serveis i només poden reactivar-los si els consumidors ho autoritzen expressament.

L'associació està rebent nombroses queixes d'usuaris, per irregularitats en el cobrament de roaming fos de la UE, per estar rebent factures en les quals se superen els 60,50 euros per serveis de roaming. FACUA recomana als afectats que reclamin a les seves companyies una rectificació dels càrrecs, ja que, si no se'ls ha informat prèviament de la situació, únicament estan obligats a abonar el citat topall. Pot cobrar-se una quantitat superior si el client va autoritzar expressament la seva operadora a continuar prestant-li serveis de roaming després d'haver aconseguit aquesta facturació o sí prèviament l'usuari havia decidit establir un límit de consum superior al previst per defecte.

FACUA adverteix als qui vagin de viatge fora de la UE que les seves companyies han d'enviar-los un missatge amb informació sobre les tarifes que vagin a aplicar-los en roaming quan arribin al país de destinació. En relació al consum de dades, l'associació aconsella desactivar-los i fer ús de les xarxes wifi gratuïtes que es trobin durant el viatge. De no ser així, cal extremar la precaució quant a la quantitat de dades descarregades i conèixer tots els detalls de la tarifa aplicada per defecte o la contractada expressament per a navegar en roaming.

Topall de facturació de 60,50 euros

L'associació recorda que el Reglament (UE) 531/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2012, en el seu article 15, apartat tercer, contempla que "el proveïdor d'itinerància posarà a disposició un o més límits financers màxims per a períodes determinats d'ús, amb la condició que el client sigui informat prèviament dels volums corresponents. Un d'aquests límits (el límit financer per defecte) serà d'aproximadament 50 euros per període de facturació mensual (sense IVA) i no podrà ser superior a aquest import". Aquest reglament europeu estableix que el límit per defecte de 60,50 euros amb l'IVA inclòs "s'aplicarà a tots els clients que no hagin optat per un altre límit".

FACUA indica que la normativa recull que la companyia de telecomunicacions ha d'informar el client quan arribi al país de destinació del preu que li costarà el megaoctet mitjançant un missatge en el qual li comunicarà que es troba "en itinerància" i "li facilitarà informació bàsica personalitzada sobre les tarifes". Aquesta informació s'enviarà al mòbil del client mitjançant "un SMS, per correu electrònic o obrint una finestra emergent" cada vegada que aquest "entri en un Estat membre (de la UE) diferent del del seu proveïdor nacional i iniciï per primera vegada un servei itinerant" allí. Aquesta legislació també afecta a "els clients itinerants que es desplacin fos de la Unió (Europea)".

Així mateix, l'associació apunta que, atès el reglament, la proveïdora del servei de roaming haurà d'interrompre'l quan el consum aconsegueixi els 60,50 euros a aquells usuaris que no hagin sol·licitat expressament que se li apliqui un limiti superior, i donar les instruccions necessàries en cas que vulguin activar-ho.