Impostos: Iberdrola, Naturgy, Cepsa, CHC i FENIE corregeixen la seva publicitat després de les denúncies de FACUA

La meitat de les companyies energètiques denunciades per l'associació han començat a anunciar les seves tarifes incloent l'IVA i els impostos especials sobre electricitat i hidrocarburs.

Impostos: Iberdrola, Naturgy, Cepsa, CHC i FENIE corregeixen la seva publicitat després de les denúncies de FACUA

Cinc de les deu companyies energètiques denunciades per FACUA-Consumidors en Acció el passat gener han corregit la seva publicitat i ja inclouen en les seves tarifes l'IVA i els impostos especials sobre electricitat i hidrocarburs.

Així, tant Iberdrola, com Naturgy, Cepsa, CHC i FENIE han començat a indicar en les seves diferents ofertes tarifàries els preus del quilowatt (kW) de potència contractada i el quilowatt hora (kWh) d'energia consumida amb els impostos inclosos, com imposa la legislació de defensa dels consumidors.

Per contra, l'associació adverteix que segueixen saltant-se la llei Endesa, Holaluz, Repsol, Lucera i Som Energia. Aquesta última empresa ha assegurat a FACUA que aviat procedirà a incorporar els impostos indirectes a les seves tarifes. L'omissió dels impostos indirectes en la publicitat i informació comercial ja és un frau generalitzat en el sector energètic, pel qual s'indueix a creure als usuaris que les tarifes són molt més baixes.

Denúncies davant el Ministeri de Consum i les comunitats

A mitjan gener passat, FACUA va sol·licitar al Ministeri de Consum que apercebies a les deu empreses energètiques denunciades, sense que fins a la data hagi rebut resposta. En la seva denúncia davant el Ministeri, l'associació va sol·licitar que s'instés a les companyies a complir amb l'obligació legal de publicitar els seus preus amb els impostos inclosos i que emprengués accions judicials contra les quals es neguessin.

Les denúncies de FACUA contra les companyies energètiques també es van presentar davant autoritats de protecció al consumidor, autonòmiques. De moment, només la Direcció General de Consum de Govern de les Illes Balears ha comunicat l'obertura d'expedients sancionadors.

Què diu la llei

L'article 20 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris estableix que totes les ofertes comercials han d'informar "el preu final complet, inclosos els impostos". També l'article 60, relatiu a la informació prèvia al contracte, i el 97, sobre les dades facilitades als consumidors abans de signar contractes a distància o fora d'establiments mercantils, indiquen que les empreses estan obligades a indicar els preus amb els impostos i taxes inclosos.

FACUA considera que en facilitar tarifes que no inclouen els impostos indirectes, a més d'infringir els esmentats preceptes legals, les comercialitzadores elèctriques indueixen a error els consumidors sobre l'import real que pagarien de contractar-les, incorrent amb això també en publicitat enganyosa. Així, les pràctiques vulneren també l'article 3 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat i els articles 7 i 18 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

A més d'ometre els preus finals, hi ha companyies que ni tan sols aclareixen a les seves pàgines webs que a les tarifes oferides cal sumar-los els impostos indirectes i altres inclouen aquesta advertència en un lloc poc visible. Fins i tot en les mencions als impostos, també hi ha omissions sobre quins són els percentatges que representen d'increment sobre les tarifes.